Vetëm ky televizion ka treguar mosbalancim të lajmeve gjatë këtyre ditëve të fushatës zgjedhore

E fundit

Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuele Mediatike ka raportuar se prej të gjitha televizioneve në nivel kombëtar dhe rajonal dhe si radioja, e përfshirë në monitorimin gjatë 10 ditëve të para të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, vetëm televizioni “Alfa” ka raportuar në mënyrë jo të pabalancuar, me atë çka ndarë dukshëm më shumë kohë për koalicionin në OBRM-PDUKM, përcjell Fol.

Të tjerët, në raportet nga aktivitetet e fushatës, siç thuhet, kanë bërë përpjekje trajtim të barabartë si nga pikëpamja sasiore por edhe cilësore, me atë çka për koalicionin OBRM-PDUKM shpesh kanë më shumë kohë si rezultat i reagimeve të tyre të shumta dhe kritikave për aktivitetet dhe politikave të qeverisë. Mosbalancimi nuk është konstatuar as në RTVM edhe pse nuk i janë përmbajtur plotësisht formës së shkruar ligjërisht për strukturën e lajmeve – 30% + 30% + 30% + 10%.

Nga Agjencia informojnë se është e nevojshme të theksohet se një pjesë e shërbimeve programore të RTVM kanë ndarë më shumë kohë për të informuar në lidhje për ngjarjet e përditshme të vendit dhe botës, si media dhe shërbim publik, që është detyra e tyre primare. Sidoqoftë, deri në fund të fushatës ata duhet t’u kushtojnë më shumë vëmendje kushteve ligjore për strukturën e lajmeve. /Fol/

Leave a Reply