MINISTRJA E VETËQEVERISJES LOKALE SHIRET ELEZI SHPREH SHQETËSIM SERIOZ PËR BLLOKIMIN TOTAL TË KOMUNAVE PAS 15 MAJIT

Lajme Vendi

Shiret Elezi ministre e vetëqeverisjes lomale ka shpreh shqetësim serioz për bllokim total të komunave pas 15 majit. Ajo paralajmëron se ndërmarrjet publike, çerdhet, institucionet kulturore, zjarrëfikësit do të përballèn me ngecje të punës ndërsa problemi kryesor do të jetë pagesa e rrogave.

” Probleme më të shpejta me të cilat do të ballafaqohen qytetarët janë lejet e ndërtimit, mos marrja e pagave në administratën e vetëqeverisjes lokale , në arsim , në transportin e nxënësve, në ndërrmarjet publike , në aktivitetet komunale përkatësisht probleme me mbledhjen e mbeturinave , në ujsjellës si dhe në ndriçimin rrugorr” tha Shiret Elezi, Ministre e vetëqeverisjes lokale.

Leave a Reply