Përllogaritja sipas diagramëve/ Ja sa pjesëmarrës kishte sot protesta e PD-së

Lajme Rajoni

Parimisht dendësia e protestave matet me një mesatare nga 1 deri në 3 apo 4 m2 nëpërmjet fotografimit ajror. Nga fotografimi ajror i bërë gjatë protestës, dhe duke marrë parasysh diagramet e Prof. Keith Still:

Në pjesën e parë të turmës pranë podiumit e deri tek fundi i dy kullave sipërfaqja e përafërt është 2800 m2. Nëse marrim diagramën 1 si referencë, pra 2 pjësëmarrës për m2 kemi të bëjmë me rreth 5600 pjesëmarrës.

Në pjesën e dytë nga fundi i dy kullave e deri tek ura e lanës sipërfaqja e përafërt është 2000m2. Nëse marrim diagramën 2 si referencë pra 1 pjesëmarrës per m2 kemi të bjëmë me rreth 2000 pjesëmarrës.

Ne total mund te flasim per nje pjesemarrje te perafert prej rreth 7600 pjesëmarrës./

Leave a Reply