Një milion vende të lira pune në Gjermani

Bota Ekonomi

Në Gjermani ka sot mbi një milionë vende të lira pune dhe rreth tre milionë vetë që kërkojnë punë. Si është e mundur kjo disbalancë?

Sipas ekspertëve kjo lidhet me transformimin e tregut të punës. Në disa degë, p.sh. në bujqësi apo pylltari, nuk ka më nevojë për forca të reja pune. Kurse në sektorë të tjerë kërkesa është tepër e lartë.

Por disa zona dhe sektorë kanë vërtetë probleme për të gjetur fuqi punëtore.

Sidomos mjaft vende të lira pune ka ndërkohë në sektorin e logjistikës dhe të magazinimit. Po ashtu mungesë dhe nevojë ka në sektorin e ndërtimit, si dhe të shëndetësisë dhe të përkujdesjes mjekësore.

Alexander Kubis thekson nga ana tjetër se shumë ndërmarrje sot shpenzojnë shumë më tepër ditë për të gjetur një person të përshtatshëm për vendet e punës se sa në vitin 2010. Kështu sot kjo periudhë është 82 ditë, kurse në vitin 2010 ishte 70 ditë. Sipas tij sot kriter për punësimin është shkollimi dhe cilësia e tij dhe kjo gjë vërehet jo vetëm tek profesionet akademike por edhe tek personat që mbarojnë shkolla profesionale.

Leave a Reply