Kush është Darko Kaevski, drejtor i ri i Agjencisë për rini dhe sport

Drejtori i ri i Agjencisë për rini dhe sport është Darko Kaevski ekonomist i diplomuar i lindur në vitin 1989 në Shkup.

Aktiviteti i tij shumë vjecarë për të drejtat e të rinjëve ka sjellë zhvillim tek rinia në promovimin dhe zgjidhjen e problemeve në nivel shtetërorë.

Ka qenë pjesëmarës në shumë forume dhe trajnime nga organizata dhe institute të ndryshme si IRI, Momentum, Fredrigh Ebert etj. Nga viti 2014 ai është nënkryetar i forumit rinor të LSDM dhe përfaqëson atë si anëtarë në Këshillin nacional për rini.

Si një ekonomist i ri ai fillon karierën e tij në vitin 2012 në një shoqëri gjeometrash. Nga viti 2013 ai është zgjedhur këshilltar në komunën e Kisella Vodës dhe njëkohësisht ka qenë kryetar i komisionit për zhvillim ekonomik rajonal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.